Measurements

Vragen en antwoorden

Het antwoord op jouw vragen omtrent behandeling bij de diëtiste

 

Wat doet een diëtiste?

Een diëtiste geeft jou dieetbehandeling. Dit is meer dan een voedingsadvies. Ze kan je op een professionele manier begeleiden met adviezen over je voeding maar begeleidt je ook bij de uitvoering ervan. Je kunt voor veel verschillende aandoeningen en ziekten waarbij voedingsadviezen nodig zijn terecht bij een diëtiste. Zie ook behandelingen.

Word de dietiste vergoed door mijn zorgverzekeraar? 

behandeling door een diëtiste word voor 3 uur per jaar vergoed uit de basis. Iedereen heeft dus recht op behandeling van een dietiste. Het is wel afhankelijk van je diagnose of dit uit je eigen risico gehaald word. Zodra er sprake is van chronisch zorg daarvoor word je ook behandeld door je huisarts en praktijkondersteuner betaal je geen eigen risico voor de dietiste. Alle andere diagnoses betaal je wel je eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico.

Wat word verstaan onder ketenzorg oftewel chronische zorg bij de dietiste?

Er zijn een aantal afspraken gemaakt in de zorg wat valt er onder de ketenzorg. De keten wordt gevormd door de huisarts, praktijkondersteuner en een aantal paramedische zorgverleners waaronder de diëtiste. Bij Diabetes mellitus, COPD en Hart en vaatziekten word de diëtiste vergoed vanuit de  ketenzorg. Vraag aan je praktijk ondersteuner of huisarts zij kunnen je doorverwijzen.

Hoe kan het beste een afspraak maken?

Je kunt een mail sturen met het verzoek tot een afspraak. Mail dan naar info@voedingsadviesbureau.nl Verder kun je tijdens werkdagen dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur - 17.00 uur bellen met 0626262660